Plačilo storitev

Odvetniške storitve se računajo v skladu z dogovorom ali po Odvetniški tarifi.

  • V kolikor stranka s svojim zahtevkom v pravdi v celoti uspe, ji mora nasprotna stranka med drugim poravnati tudi potrebne stroške za odvetniško zastopanje.